ماموپلاستی چیست؟

ماموپلاستی چیست؟

توسط دکتر محمد سراج | 6 خرداد 1400

جراحی

خانم‌های بسیاری هستند که از بزرگی سینه هایشان شاکی هستند.آنها از ظاهر غیر جذاب و محدودیت در انتخاب لباس مورد علاقه از طرفی و از عوارض ناشی از سنگینی آنها مانند درد شانه ها و پشت و محدودیت در فعالیت های روزمره و ورزش از طرف دیکر شکایت دارند. این عمل برای اصلاح این مشکل و بهتر کردن نحوه زندگی و اعتماد به نفس این افراد طراحی شده است.

خانم‌های بسیاری هستند که از بزرگی سینه هایشان شاکی هستند.آنها از ظاهر غیر جذاب و محدودیت در انتخاب لباس مورد علاقه از طرفی و از عوارض ناشی از سنگینی آنها مانند درد شانه ها و پشت و محدودیت در فعالیت های روزمره و ورزش از طرف دیکر شکایت دارند. این عمل برای اصلاح این مشکل و بهتر کردن نحوه زندگی و اعتماد به نفس این افراد طراحی شده است.

عمل جراحی کوچک کردن سینه ها به طور کل شامل برداشت پوست ، چربی و بافت اضافی سینه می باشد که معمولا” باعث قرار گرفتن و انتقال هاله و نوک پستان به موقعیتی بالاتر می شود.

 

شایعترین روش کوچک کردن سینه ها که ماموپلاستی نیز نامیده می شود،  از سه برش اصلی تشکیل شده است .یک برش در دور هاله داده می شود و دیگری  بصورت خط عمودی از لبه زیرین هاله پستان تا چین زیر سینه امتداد می یابد و خط سوم انحنای طبیعی خط زیر سینه را دنبال می نماید.

در عمل جراحی کوچک کردن سینه ها ،پس از برداشتن بافت پوست و چربی و بافت اضافی سینه ، هاله و نوک آن به موقعیت بالاتری منتقل می شوند و اندازه هاله سینه را -که در اکثر موارد بزرگی بیش از حذ آن، کش آمده و قطر بالایی یافته است- نیز می توان کوچکتر کرد.

معمولا” نوک و هاله سینه ،به بافت های زیرین متصل باقی می مانند و این باعث حفظ عصب دهی و حس رسانی آن ها می شود.

ارسال دیدگاه